top of page

Onze kastraten / Our neutered cats

Hier zie je een overzicht van ons kastraten. Deze kastraten nemen niet meer actief deel aan ons fokprogramma. Elke kastraat heeft zijn eigen pagina met meer gedetailleerde informatie en foto's. 

bottom of page