top of page

Transport

Covid-19 heeft een grote impact op ons allemaal. Heel wat maatregelen en regels bepalen de manier waarop we nu tijdelijk moeten leven. Eén van deze maatregelen is het negatief advies en soms ook verbod op reizen. Dit maakt het voor sommigen moeilijk of zelfs onmogelijk om een kat of kitten af te halen over de grenzen heen. Enkel professionele reizen zijn toegestaan.

Omdat ik enkele keren werd aangesproken door fokkers in het buitenland die een kitten hadden verkocht aan België met de vraag hoe de regels nu precies zaten en hoe het kitten in België kon geraken kreeg ik het idee dat ik hierin misschien wat kan betekenen.

Vanaf 01/02/2021 kan je beroep op mij doen voor het vervoer van dieren. Mijn specialisatie is katten. Als fokker van het ras Maine Coon heb ik voldoende ervaring opgebouwd hoe katten op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden vervoerd. Wij hebben voor onszelf zowel transport over de weg als reizen per vliegtuig met de katten gemaakt. Dit heeft voor ons dus geen geheimen meer. Ik beschik over de nodige documenten om dieren te mogen vervoeren over de grenzen heen.

Prijs op aanvraag: ofcoonsheaven@gmail.com 

Graag beide adressen en de gewenste datum vermelden ivm de prijsberekening.

Covid-19 has a big impact on all of us. A lot of measures and rules determine the way we have to live for now. One of these measures is the negative advice and sometimes ban on travelling. This makes it difficult or even impossible for some people to collect a cat or kitten across borders. Only professional travel is allowed.

 

Because I was approached a few times by breeders abroad who had sold a kitten to Belgium and asked me what the rules were and how the kitten could get to Belgium, I got the idea that I might be able to help.

 

From 01/02/2021 you can rely on me for the transport of animals. My specialisation is cats. As breeder of the Maine Coon breed I have enough experience how to transport cats in a safe and responsible way. We have done both road transport and aeroplane travel with our cats. So this has no secrets for us. I have all required documents to travel across borders with animals.

Price on request: ofcoonsheaven@gmail.com

Please let us know both addresses and preferred date in function of price calculation.

 

Bestemmingen - Destinations

Afhalen of brengen op volgende bestemmingen is mogelijk:​

It is possible to pick up or deliver at these destinations:

bottom of page